Colloque Temps et mémoire dans la littérature arthurienne – Université de Bucarest – 14 et 15 mai 2010

Ramura română a Societăţii Internaţionale Arturiene

Universitatea din Bucureşti –

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Centrul de Studii Medievale

Colocviul internaţional

Timp şi memorie în literatura arturiană

Bucureşti, 14-15 mai 2010

Bd. Schitu Măgureanu nr. 1  

Societatea Internaţională Arturiană (SIA) a fost creată în 1948, cu prilejul celui de-al doilea Congres Arturian, care reunea specialişti în studii arturiene din Franţa, Marea Britanie, Olanda şi Statele Unite, la iniţiativa marelui profesor şi medievist Jean Frappier,  care a şi fost ales primul preşedinte al Societăţii. Tot atunci s-a hotărât organizarea, din trei în trei ani, a unor congrese internaţionale, de preferinţă în locuri legate de memoria arturiană, şi publicarea unui Buletin Bibliografic al Societăţii.

La început, Societatea Internaţională Arturiană avea trei secţiuni: americană, britanică şi franceză. Ulterior s-au creat secţiunile belgiană, germană, irlandeză, elveţiană şi spaniolă. Actualmente Societatea Internaţională Arturiană este una din cele mai importante societăţi ştiinţifice dedicate studiilor medievale numărând unsprezece secţiuni: franceză, britanică, nord-americană (Statele Unite şi Canada), hispanică (Spania, Brazilia, Portugalia), belgiană, germană, irlandeză, italiană, elveţiană, japoneză şi română, având corespondenţi ştiinţifici pentru Scandinavia, Finlanda, Ungaria, Israel şi Rusia. 

Secţiunea română a Societăţii Internaţionale Arturiene în colaborare cu Centrul de Studii Medievale şi sub egida Universităţii din Bucureşti organizează pe 14-15 mai 2010 un colocviu internaţional cu tema Timp şi memorie în literatura arturiană

Proiectul s-a bucurat deja de atenţia unor specialişti eminenţi în domeniu, care vor participa la această manifestare, în frunte cu Christine Ferlampin-Acher, profesor la Universitatea din Rennes, preşedintă a SIA, Peter Field, profesor emerit la Universitatea din Bangor, Wales, fost preşedinte, actualmente vice-preşedinte al Societăţii, Maria Colombo-Timelli, profesor la Universitatea din Milano, secretar al SIA, Ad Putter, profesor la Universitatea din Bristol, preşedintele comitetului de organizare al următorului Congres al SIA, care va avea loc la Bristol, în vara anului 2011. In plus, numeroşi specialişti din lumea intreagă au raspuns apelului secţiei române, manifestarea reunind mai mult de 40 de participanţi, dintre care mai mult de jumătate din străinătate.

Este prima manifestare ştiinţifică internaţională a tinerei ramuri române a Societăţii Internaţionale de Studii Arturiene, înfiinţată abia în 1990, şi este îmbucurător că de la început poate căpăta o asemenea anvergură.

De origine celtică, legenda regelui Arthur şi a cavalerilor Mesei Rotunde s-a fixat în scris mai întâi în Franţa, de unde s-a răspândit în întreaga Europă medievală, devenind punct de referinţă în cultura şi arta Evului Mediu şi dincolo de această epocă. Ea îşi exercită fascinaţia până şi astăzi: dovadă numeroasele adaptări literare şi mai ales cinematografice, care se bucură de preferinţa unui public larg.

Ţinând seama de popularitatea legendei, credem că acest colocviu va trezi un viu interes, nu doar în mediile universitare, ci şi în rândurile unui public cultivat şi curios să-şi (re)cunoască posibile rădăcini identitare şi culturale.

Invitaţia de participare – prezentă deja pe site-ul http://www.fabula.org/actualites/article28033.php – a apărut în luna noiembrie 2009 şi în „Buletinul Bibliografic al Societăţii Internaţionale Arturiene”, ceea ce a asigurat manifestării noastre o foarte bună vizibilitate internaţională.

 Comitet de organizare

Mihaela VOICU, Universitatea din Bucureşti, preşedinte al secţiei române a SIA

Catalina GIRBEA, Universitatea din Bucureşti, secretar al secţiei române a SIA

Andreea POPESCU, Universitatea din Bucureşti

Hélène Buisson, Universitatea din Bucureşti

 Comitet ştiinţific

Prof. Martin AURELL,  Université de Poitiers

Prof. Keith BUSBY, University of Wisconsin, USA

Prof. Maria COLOMBO TIMELLI, Università di Milano

Prof. Christine FERLAMPIN-ACHER, Université de Rennes II

Prof. Peter J.C. FIELD, University of Wales Bangor

Prof. Ioan PANZARU, Universitatea din Bucureşti

Prof. Mihaela VOICU, Universitatea din Bucureşti

Prof. Francesco ZAMBON, Università di Trento

Pour connaître le programme, cliquez ici

Atelier – Métiers et dessin de presse, 13-14 mai 2010

Dans le cadre de la Journée mondiale pour la liberté de la presse célébrée chaque année le 3 mai, les Lectorats de français de l’Université Babes-Bolay de Cluj, de l’Académie d’Etudes Economiques et de l’Université de Bucarest organisent un atelier consacré aux métiers et au dessin de presse.

A Bucarest, du 13 au 14 mai 2010, Vincent Croguennec, dessinateur professionnel, animera un atelier de réflexion sur la place et le rôle de la presse, sur ses différents aspects et moyens d’expression. Un accent tout particulier sera alors posé sur le dessin de presse. La formation prendra, dès lors, des allures de salle de rédaction puisque les étudiants participants seront invités, par l’animateur, à se pencher sur les implications du dessin et du texte journalistiques en créant, en groupe, des productions combinées.

L’atelier réunira des étudiants francophones de différentes facultés, à savoir :
– Langues et Littératures étrangères,
– Journalisme et sciences de la communication,
– Sciences Politiques,
– la filière francophone de l’ASE
– l’Université Nationale d’Art.

Le nombre de places étant limité, nous vous incitons à vous inscrire, par mail,  jusqu’au vendredi 7 mai (inclus) auprès de la lectrice de français de Bucarest référente :

Hélène Buisson pour Langues et Littératures étrangères + Journalisme            : helenebuisson@yahoo.fr
OU
Cécile Tourbatez pour Sciences Politiques + ASE+ Université Nationale d’Art : cecile.tourbatez@gmail.com

Fiche de participation

Une réponse vous sera communiquée au plus vite quant à votre participation à l’atelier. La formation se déroulera successivement durant ces deux jours au Lectorat de français de l’Université de Bucarest et au Lectorat de français de l’ASE.

Hélène BUISSON
Lectrice de Français
Université de Bucarest

Faculté de Langues et Littératures étrangères

Tél : (00 40) (21) 313 85 12

lectorat.ro@gmail.com

https://lectoratfrancaisunibuc.wordpress.com

Cécile Tourbatez

Lectrice de français
Académie d’Etudes Economiques – Sciences Politiques

lectorat_ase@yahoo.com
http://lectoratase.wordpress.com/