A noter : Master francophone 2010-2012 de la Chaire de français

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ

MASTER INTERDISCIPLINAR

Studii franceze şi francofone

(Literatură şi cultură / Didactica limbii franceze)

2010 – 2012

Coordonator : Prof. dr. Dolores Toma

Programul se adresează celor care au studiat limba şi cultura franceză atât ca opţiune A, cât şi ca opţiune B. Îşi propune să ofere o specializare multidisciplinară direcţionată către domenii precum antropologia culturală, lectura imaginilor, practici de comunicare, analiza textului literar şi publicitar. Aspectul practic al însuşirii unui bun nivel de comunicare în franceză, capabil să ofere debuşee interesante pe piaţa muncii, este adus în prim plan prin cursuri şi seminarii de traduceri, de lingvistică aplicată sau de analiza discursului.

Masterul este constituit dintr-un trunchi comun, format din discipline precum cele enumerate, şi din câteva ore de specializare în funcţie de unul dintre cele două module între care pot opta masteranzii: (1) Literatură şi cultură (coord. Dolores Toma) şi (2) Didactica limbii franceze (coord. Anca Cosăceanu).

Admitere:

Admiterea va avea loc în iulie 2010  pe bază de proiect de cercetare, prezentat în scris şi oral: orice temă legată de limba şi literatura franceză, dezvoltată pe 4 – 5 pagini, cu bibliografie, conform structurii de mai jos.

INSCRIERI: 8-15 iulie 2010

EXAMENE: 17-22 iulie 2010
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Strada Edgar Quinet 5-7, Bucureşti, 70106; Telefon: 40/21/314.89.65, Telefon/Fax: 40/21/312.13.13.

Pour plus d’informations : http://www.unibuc.ro/ro/master_fllaf_ro

Le réseau « Master européen de traduction » opérationnel

Le réseau «master européen de traduction» (EMT) a tenu sa première réunion à Bruxelles les 8 et 9 décembre. Les universités proposant les programmes de formation en traduction qui en sont les membres se sont réunies pour établir la
structure directrice du réseau et réfléchir aux compétences dont devraient disposer les futurs traducteurs professionnels.

En septembre dernier, 34 programmes de niveau master, proposés par des universités de toute l’Europe, ont été sélectionnés pour devenir membres du réseau EMT pendant une période initiale de quatre ans. Un autre appel à candidature sera lancé à la fin de 2010. Avec le réseau EMT, on assiste à la création d’un label de qualité pour les programmes de formation en traduction de niveau master.

Il ouvrira la voie à un enseignement de grande qualité qui élargira l’horizon professionnel des étudiants en traduction et fournira le personnel qualifié dont bénéficieront aussi les institutions publiques.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire ce rapport : le réseau « master européen de traduction » opérationnel.