RIUF 2012 – Xème Edition-anniversaire du salon universitaire international de Roumanie / RIUF 2012 – A X- a Ediţie aniversară a salonului universitar internaţional din România

Les lycéens et étudiants roumains sont invités à visiter le Pavillon français dans le cadre du RIUF 2012!

L’Ambassade de France en Roumanie et l’Agence CampusFrance ont le plaisir de vous inviter à visiter en 2012 aussi le Pavillon Français du Salon universitaire international de Roumanie (RIUF) qui se tiendra les 17 et 18 mars à Bucarest, le 20 mars à Timişoara et le 22 mars à Iaşi.

Sept établissements d’enseignement supérieur vont représenter la France au Pavillon Français aux côtés de l’Agence CampusFrance. Parmi ces sept établissements on compte: deux universités – l’Université d’Orléans et l’Université d’Auvergne Clermont-Ferrand 1 par son IUP Management et Gestion des Entreprises qui ont déjà des partenariats avec les universités roumaines, deux écoles de commerce et management – Novancia Business School Paris qui propose notamment un programme de Bachelor accessible après le bac et qui permet aux étudiants d’effectuer jusqu’à 12 mois de stage sur les 3 années de Bachelor et la possibilité de suivre des cours en apprentissage et SKEMA Business School avec son campus de Sophia Antipolis qui propose des programmes allant du Bachelor au Phd et même MBA et qui sont enseignés en français et/ou en anglais. En plus, on y retrouvera également un réseau d’établissements – Pass-world qui est une voie d’admission unique pour rejoindre huit prestigieuses écoles de commerce (EM Normandie, EM Strasbourg, ESC Clermont-Ferrand, ESC Dijon, EM Grenoble, ESC La Rochelle, ESC Troyes et Negocia Paris) et le CNED – le centre d’enseignement à distance qui propose des formations à distance à tous les niveaux (école, université, formation professionnelle, concours administratifs). Les filières universitaires francophones des principales universités de Bucarest (Politehnică, ASE, Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti) y seront également représentées et vont compléter les informations offertes avec des détails sur les possibilités de suivre des études supérieures intégralement ou partiellement en langue française en Roumanie.

Sur le stand CampusFrance, les visiteurs auront l’occasion de comprendre comment est organisé l’enseignement supérieur français, d’apprendre quelles sont les modalités d’inscription et d’obtention d’un diplôme dans les universités de prestige et dans les Grandes Écoles françaises, de s’informer sur les différents programmes de bourses et possibilités de financer ses études et d’obtenir des informations pratiques liées à la vie quotidienne des étudiants en France. Toujours au stand Campus France les étudiants pourront trouver toutes les informations sur l’offre de cours de langue et sur les différents diplômes et tests de langue française délivrés par l’Institut Français de Roumanie.

Toujours dans le cadre du salon RIUF 2012, des sessions d’information sur les études en France sont prévues dans les 3 villes du salon. Inscrivez-vous pour notre présentation afin d’obtenir des informations utiles et des réponses à toutes vos questions.

Le site des inscriptions pour les sessions d’information: http://riuf.ro/index.php?page=for_visitors_workshops

Le Programme du RIUF 2012:

• Bucureşti: 17 & 18 mars, de 10h00 à 18h00, Sala Palatului, Entrée 5 RON
• Timişoara: 20 mars, de1 0h00 à 18h00,  CRAFT, Entrée 5 RON
• Iaşi: 22 mars, de 10h00 à 18h00, Hotel Unirea, Entrée 5 RON

Le site officiel du salon: http://www.riuf.ro

Contact:

Espace CampusFrance de Bucarest
E-mail : bucarest@campusfrance.org
Tél : 0374 125 243

http://www.campusfrance.org

 

Elevii şi studenţii români sunt invitaţi să viziteze Pavilionul francez din cadrul RIUF 2012!

Ambasada Franţei în România şi Agenţia CampusFrance au plăcerea de a vă invita să vizitaţi şi în 2012 Pavilionul Francez din cadrul Salonului universitar internaţional din România (RIUF), care are loc pe17 şi 18 martie la Bucureşti, pe 20 martie la Timişoara şi pe 22 martie la Iaşi.

Şapte instituţii de învăţământ superior vor reprezenta Franţa la Pavilionul Francez alături de Agenţia CampusFrance. Printre aceste instituţii se numără 2 universităţi – Université d’Orléans şi Université d’Auvergne Clermont-Ferrand 1 prin institutul său specializat IUP Management et Gestion des Entreprises care au deja parteneriate cu universităţile române, două şcoli de comerţ şi management – Novancia Business School Paris care propune un program de Bachelor accesibil după bacalaureat şi care le permite studenţilor să efectueze până la 12 luni de stagiu de-a lungul celor 3 ani de studii, dar şi posibilitatea de a urma cursuri în alternanţă şi SKEMA Business School cu campusul său de la Sophia Antipolis care propune o largă paletă de programe de studii de la Bachelor la Phd şi chiar programe de MBA cu predare în franceză şi/sau în engleză. În plus, veţi găsi şi o reţea de instituţii – Pass-world – care este calea de admitere unică pentru a integra 8 şcoli prestigioase de comerţ (EM Normandie, EM Strasbourg, ESC Clermont-Ferrand, ESC Dijon, EM Grenoble, ESC La Rochelle, ESC Troyes şi Negocia Paris), dar şi Centrul pentru învăţământ la distanţă – CNED ce propune formări la distanţă la toate nivelurile (şcoală, universitate, formare profesională, concursuri administrative). Filierele universitare francofone ale principalelor universităţi din Bucureşti (Politehnică, ASE, Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti) vor fi de asemenea reprezentate şi vor completa informaţiile oferite cu detalii despre posibilităţile de a urma studii superioare parţial sau integral în limba franceză în România.

La standul CampusFrance, vizitatorii vor avea posibilitatea de a înţelege cum este organizat sistemul de învăţământ superior francez, care sunt modalităţile de înscriere şi de obţinere a unei diplome în marile şcoli franceze şi în universităţile de renume, care sunt programele de burse şi posibilităţile de finanţare a studiilor, dar şi de a obţine informaţii practice legate de viaţa de zi cu zi a studenţilor din Franţa. De asemenea, toţi cei interesaţi pot primi informaţii despre oferta de cursuri, dar şi despre diferitele diplome şi teste de limbă franceză din cadrul Institutului Francez din România.

Tot în cadrul salonului RIUF 2012, sunt prevăzute în cele trei oraşe workshop-uri de informare despre studiile în Franţa. Înscrieţi-vă aşadar pentru prezentarea noastră pentru a obţine multe informaţii utile şi răspunsuri la toate întrebările voastre.

Site-ul înscrierilor pentru workshop-uri: http://riuf.ro/index.php?page=for_visitors_workshops

Programul RIUF 2012:

• Bucureşti: 17 & 18 martie, orele 10:00 – 18:00, Sala Palatului, Intrare 5 RON
• Timişoara : 20 martie, orele 10:00 – 18:00, CRAFT, Intrare 5 RON
• Iaşi: 22 martie, orele 10:00 – 18:00, Hotel Unirea, Intrare 5 RON

Site-ul oficial al salonului: http://www.riuf.ro

Contact:

Spaţiul CampusFrance din Bucureşti
E-mail : bucarest@campusfrance.org
Tel : 0374 125 243

http://www.campusfrance.org

 

Salon RIUF 2010

Salonul Universitar Internaţional din România va avea loc între 13 şi 18 martie 2010, la Bucureşti, Timişoara şi Iaşi. Proiectul a fost iniţiat de Grupul Educativa şi se află anul acesta la cea de-a 6-a ediţie. În 2009 salonul a atras 13.500 de vizitatori, în principal liceeni şi studenţi, iar delegaţia franceză a fost reprezentată de 22 de instituţii de învăţământ superior.

Ambasada Franţei în România şi Agenţia CampusFrance organizează şi anul acesta, pentru a 4-a oară consecutivă, un « pavilion francez » în cadrul salonului. Evenimentul le va da ocazia studenţilor care doresc să facă studii de licenţă, master sau doctorat în Franţa să obţină mai multe informaţii direct de la reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior franceze.

Ca şi anul trecut, ca dovadă a diversităţii sistemului de învăţământ superior din Franţa, la ediţia 2010 a Salonului Universitar Internaţional din România vor fi prezente mai multe instituţii de învăţământ franceze, recunoscute la nivel internaţional: universităţi, mari şcoli de inginerie, mari şcoli de management şi comerţ, grupuri de instituţii, şcoli de artă…tot atâtea atuuri pentru reuşita profesională!

Primele cifre arată că şi anul acesta Franţa va fi ţara cel mai bine reprezentată, cu 15 instituţii participante. Printre acestea se numără Universitatea din Lyon, SKEMA Business School, AUDENCIA School of Management, ESIGELEC Rouen, ISIMA, Reţeaua n+i de şcoli de inginerie, etc. Aceste şcoli acoperă ansamblul disciplinelor: ştiinţe umaniste şi sociale, ştiinţe inginereşti, sport, formari pentru cadre didactice, artă dramatică, ştiinţe politice, management şi comert, jurnalism, informatică, etc.

La standul CampusFrance studenţii vor putea afla de asemenea mai multe informaţii despre cum sunt organizate studiile superioare în Franţa, despre bursele Guvernului francez şi despre oferta de cursuri de limbă franceză la Institutul Francez din Bucureşti. Reprezentanţi ai formărilor universitare francofone din România vor completa informaţiile oferite cu detalii despre posibilităţile de a face studii universitare în limba franceză în România.

La Bucureşti salonul se va desfăşura între orele 10 şi 18 la Sala Palatului, atât sâmbătă cât şi duminică. Deschiderea evenimentului va fi marcată de prezenţa Excelenţei Sale Henri Paul, Ambasadorul Franţei în România.

Să studiezi în limba engleză în Franţa? OUI, you can!

Excelenţa diplomelor franceze, rezultat al unei tradiţii îndelungate, se întemeiază pe o reţea de 83 de universităţi publice, aproape 240 de şcoli de inginerie, peste 200 de şcoli de management şi comerţ, 120 de şcoli superioare de artă publice, 20 de şcoli de arhitectură. Foarte multe dintre acestea au inclus în oferta lor de studii şi programe cu predare în limba engleză – mai ales la nivel de mastere în inginerie sau management, finalizate cu diplome recunoscute internaţional (acreditări EQUIS, AMBA, etc).

Pentru a se înscrie la un program de studii în limba engleză în Franţa, studenţii români au nevoie de diplomă de bacalaureat sau licenţă şi un atestat de limba engleză.

Pentru mai multe detalii despre formarile în limba engleză: http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/programs_taught_english/programs.html

Marile Şcoli franceze de management şi comerţ, în topul Financial Times

Cu o  lungă tradiţie care datează încă de la începutul secolului XIX, marile şcoli de management şi comerţ din Franţa reprezintă astăzi 71 de instituţii publice şi private recunoscute de către Stat. Ele completează excelenţa formărilor în cele 150 de şcoli de inginerie reunite sub numele de  „Conferinţa marilor şcoli”. (http://www.cge.asso.fr/)

5 din aceste « Grandes Ecoles » se clasează printre primele 10 din lume pentru un master în management, conform clasamentului Financial Times 2009, şi 3 printre primele 100 de MBA-uri din lume (The Economist 2008). Mai mult, majoritatea Marilor Şcoli franceze au primit acreditări internaţionale, de tipul EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advanced Collegiate Schools of Business) sau AMBA (Association of MBAs), care garantează calitatea diplomelor. Oferta de studii la aceste şcoli include şi programe predate parţial sau integral în limba engleză.

Pentru a se înscrie la una din marile şcoli de management şi comerţ în Franţa, studenţii români au nevoie de diplomă de bacalaureat sau licenţă după caz, iar admiterea se face ori pe bază de 2 ani de clasă pregătitoare, ori pe bază de dosar şi un atestat de limba engleză.

Vă aşteptăm în număr mare la RIUF 2010 pentru a da studiilor

dumneavoastră o dimensiune internaţională!

Programul RIUF 2010 :

Bucureşti : 13 & 14 martie, la Sala Palatului
Timişoara : 16 martie, la Hotel Timişoara

Iaşi : 18 martie, la Hotel Unirea

Diana Buciumaş
Responsabila Spaţiului CampusFrance din Bucureşti
Institutul Francez
77 Bd. Dacia, 020051 Bucureşti
tel/fax : 0040.21.310.67.76
email: bucarest@campusfrance.org
Pentru informaţii legate de studiile în Franţa: http://www.campusfrance.org 

Salon Universitaire International de Roumanie (RIUF) – 13 & 14 mars, Sala Palatului

Le Salon Universitaire International de Roumanie (RIUF) se tiendra du 13 au 18 mars 2010 à Bucarest, Timisoara et Iasi. Le projet, initié par le Groupe Educativa, sera cette année à sa sixième édition. L’édition 2009 a attiré environ 13 500 lycéens et étudiants, et la délégation française y a été représentée par 22 établissements d’enseignement supérieur.

Dans le cadre de ce salon, l’Ambassade de France en Roumanie et l’Agence CampusFrance organiseront pour la quatrième année consécutive «un pavillon français».  Cet événement permettra aux étudiants roumains qui s’intéressent aux formations de licence, master ou doctorat en France de se renseigner directement auprès des représentants des établissements français.

Le stand CampusFrance fournira une information générale sur l’organisation des études supérieures en France, sur le programme de bourses du Gouvernement français et sur l’offre de cours de langue de l’Institut Français de Bucarest. Un complément d’information sur les études en français en Roumanie sera assuré par les représentants des formations universitaires francophones.

Comme l’année dernière, pour témoigner de la diversité de l’enseignement supérieur en France, plusieurs établissements français reconnus au niveau international seront présents : des universités, des grandes écoles d’ingénieur et de commerce, des écoles d’art, des écoles spécialisées et des réseaux d’établissements…autant d’atouts pour votre réussite professionnelle!

Donnez une dimension internationale à  vos études! Venez nombreux au RIUF 2010!

Le programme RIUF 2010 :  – Bucarest : 13 & 14 mars, à Sala Palatului

Timişoara : 16 mars, à l’Hôtel Timişoara

Iaşi : 18 mars, à l’Hôtel Unirea

Pour en savoir plus, visitez :

–          http://www.educativa.ro/index_ro.html
–          http://riuf.ro/
–           http://salons.campusfrance.org/roumanie10/etablissements/