Haideţi să studiem în Franţa!

Întâlnire informativă cu privire la studiile în Franţa

Luni, 5 martie 2012

Amfiteatrul Haşdeu, ora 10

  • A studia în Franţa: posibilităţi, etape, finanţări” – Raluca Smadu, responsabilă a serviciului Campus France din Bucureşti.

  • Bursele Guvernului francez şi bursele cofinanţate – Isabelle Glas, responsabilă a serviciului universitar, Serviciul de Cooperare, Ambasada Franţei la Bucureşti.

  • Prezentarea burselor Erasmus – lect. dr. Flavia Florea, Departamentul de Limba şi Literatura Franceză, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti.

Lectoratul de franceză, ora 11

  • Examene şi certificate (DELF/DALF) propuse de către Institutul Francez din România, prezentare realizată de Françoise Rousseau, directoarea cursurilor de la Institutul Francez din România, împreună cu asistenta sa Ruxandra Boitan.

Allons étudier en France !

Réunion d’information sur les études en France

Lundi 5 mars 2012

Amphithéâtre Haşdeu – 10 heures

  • « Etudier en France: possibilités, démarches, financements », présentation par Raluca Smadu, responsable de l’Espace Campus France, Bucarest.

  • « Les bourses du Gouvernement français et les bourses cofinancées », présentation par Isabelle Glas, chargée de mission universitaire, Service de Coopération, Ambassade de France à Bucarest.

  • Présentation des bourses Erasmus – Flavia Florea, chargée de cours, Département de Langue et Littérature Françaises de la Faculté des Langues et Littératures Étrangères, Université de Bucarest.

Lectorat de français – 11 heures

  • « Examens et certifications (DEFL/DALF) proposés par l’Institut Français de Roumanie », présentation par Françoise Rousseau – directrice des cours à l’Institut français de Roumanie – et son assistante Ruxandra Boitan.